XƯỞNG SẢN XUẤT BALO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ALPHA

Văn phòng đại điên : 184/1 Lê Thúc Hoạch , Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TP.HCM

ĐT : (08) 355 94 452